Zagrożenia powodziowe

Niewiadomska-Szynkiewicz, E; Malinowski, K; Karpowicz, M; Sikora, A; Żelaziński, J

  • Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy;
  • Tom: -;
  • Strony: 53-102;
  • 2009;

-

Keywords: computing,