Badania symulacyjne algorytmów zapewniających gwarantowaną jakość usług w sieciach Frame Relay

Sikora, A; Niewiadomska-Szynkiewicz, E

  • V Ogólnopolskie Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, 25-26 kwiecień 2006;
  • Tom: -;
  • Strony: -;
  • 2006;

-

Keywords: it,computing,