Adaptacja rozwiązań honeypot dla sieci czujników

Lasota, K; Niewiadomska-Szynkiewicz, E; Kozakiewicz, A

  • Studia Informatica;
  • Tom: 33;
  • Numer: 3;
  • Strony: 139-148;
  • 2012;

Artykuł dotyczy zagadnień bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych czujników, poczynając od przeglądu zagrożeń, po istniejące metody ochrony. Głównym tematem artykułu jest możliwość zastosowania idei honeypotów w sieciach WSN celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa poprzez wryfikację poprawnego jej działania. Zaproponowano różne możliwości budowy systemu oraz wyodrębmiono usługi, które mogą być chronione poprzez proponowane rozwiązanie.