Zastosowanie filtrów Blooma do wyznaczania tras ataków sieciowych

Tobiś, P; Kruk, TJ

  • SECURE 2004, Materiały Konferencyjne II;
  • Tom: -;
  • Strony: 86-95;
  • 2004;

-

Keywords: security,