Adaptacja mechanizmu DRM do ochrony dokumentów niepublicznych

Kozakiewicz, A; Lasota, K

  • Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne;
  • Tom: 8-9;
  • Strony: 938-945;
  • 2015;

rtykuł prezentuje sposób dostosowania mechanizmu zarządzania prawami cyfrowymi do pracy w trybach lokalnym oraz offline, bez dostępu do centralnych serwerów, znajdujących się w globalnej sieci Internet. Głównym celem adaptacji jest ochrona niepublicznych dokumentów przed nieupoważnionym dostępem. Zabezpieczenie przed nielegalnym kopiowaniem jest poza zakresem artykułu. Zakładamy, iż każda kopia jest zgodna z prawem i może być dostępna tak długo jak tożsamość użytkownika oraz prawa dostępu mogą być poprawnie zweryfikowane.

Keywords: -