Analizator kampanii złośliwego oprogramowania wspierający systemy bezpieczeństwa sieci komputerowych

Kruczkowski, M

  • Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne;
  • Tom: 8-9;
  • Strony: 820-826;
  • 2016;

Analiza i identyfikacja kampanii złośliwego oprogramowania jest aktualnie ważnym zagadnieniem, ponieważ dotyczy realnej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa w dynamicznie rozwijającej się sieci Internet. Zrealizowany analizator próbek złośliwego oprogramowania wykorzystujący metody uczenia maszynowego i eksploracji danych w pełni odpowiada na zapotrzebowania współczesnych sieci. Zaproponowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie analiz heterogenicznych danych pochodzących z różnych warstw sieci w celu zidentyfikowania zmasowanych ataków sieciowych.

Keywords: eksploracja danych, kampania złośliwego oprogramowania, uczenie maszynowe, złośliwe oprogramowanie