Bezpieczeństwo IT - siedem grzechów głównych

Chrząszcz, A

  • Zeszyty Naukowe WWSI;
  • Tom: 7;
  • Strony: 47-65;
  • 2012;

W pracy opisane zostaną najczęstsze błędy popełniane w planowaniu, wdrażaniu, a zwłaszcza w procesie zarządzania i utrzymania należytego i oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT. Znajdą się tu zarówno przykłady błędów skutkujących zagrożeniami zewnętrznymi jak i wykroczeń oraz naruszeń bezpieczeństwa skutkujących zagrożeniami ze strony wewnętrznych użytkowników. Dokument wskazuje także na istotną rolę jaką pełni świadomość bezpieczeństwa oraz jak rozwiązania techniczne wsparte polityką bezpieczeństwa wymuszają właściwe procedury zarządzania i kontroli systemów IT. Artykuł zawiera także wskazówki podpowiadające jak skutecznie minimalizować opisane zagrożenia. W opraco-waniu autor opisuje subiektywne spostrzeżenia i opinie dzieląc się z czytelnikiem wiedzą wynikającą z wieloletniej praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego.