Specjalista w Biurze Projektu OSE

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • planowanie i opracowywanie strategii produktów OSE (rozwój i modyfikacja istniejących),
 • odpowiedzialność za realizację procesu zarządzania produktami OSE (dokumentacja, proces wdrożeniowy, logistyczny itp.),
 • koordynacja i nadzór nad pracami niezbędnymi do wdrożenia i modyfikacji produktów OSE w zaplanowanych ramach czasowych, przy racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów,
 • wsparcie tworzenia planów informacyjno- marketingowych,
 • nadzór nad procesem wdrażania, modyfikacji produktów OSE,
 • identyfikowanie ryzyk w obszarze produktu i zarządzanie nimi,
 • zapewnienie przepływu informacji pomiędzy zespołami projektowymi w celu zapewnienia efektywnego i satysfakcjonującego działania w ramach wdrażania i zarządzania produktem OSE,
 • monitorowanie realizacji budżetu projektu z uwzględnieniem niezbędnych korekt i modyfikacji w trakcie trwania projektu,
 • współpraca z dostawcami i partnerami zewnętrznymi,
 • przygotowywanie raportów, prognoz i analiz dla produktów OSE oraz ich prezentacja.

 

Czy to Ciebie szukamy?

Chętnie rozpoczniemy współpracę z osobą, którą cechuje:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie z branży telekomunikacyjnej,
 • znajomość zagadnień z zakresu sieci transmisji danych na poziomie operatora telekomunikacyjnego oraz systemów i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • doświadczenie w zarządzaniu produktem dostępu do internetu,
 • wykształcenie wyższe,
 • komunikatywność,
 • wysokie umiejętności analityczne i interpersonalne,
 • zdolności negocjacyjne,
 • doskonała organizacja pracy własnej,
 • samodzielność, rzetelność, skrupulatność, inicjatywa,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość zagadnień związanych ze środkami unijnymi,
 • znajomość systemów JIRA, Confluence,
 • certyfikat Prince2,
 • znajomość standardów ISO związanych z systemem bezpieczeństwa informacji,
 • doświadczenie w zarządzaniu produktami managed security services,
 • doświadczenie w zarządzaniu produktami w modelu Software as a Service.

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • pracę w projekcie o charakterze przełomowym dla polskiej edukacji i gospodarki,
 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość udziału w konferencjach,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • naukę języka angielskiego.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: