Administrator systemów Linux w CSIRT NASK

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • administracja, monitorowanie i optymalizacja systemów opartych na Linuxie,
 • utrzymanie i aktualizacja dokumentacji technicznej,
 • uczestnictwo w projektach z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • zapewnienie ciągłości pracy systemów oraz reakcja na awarie.

 

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • znajomość systemów Linux na poziomie minimum podstawowym,
 • znajomość podstawowych usług sieciowych, m.in. DNS, DHCP, HTTP,
 • systematyczność i dokładność,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów,
 • znajomość języka angielskiego.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w używaniu kontenerów (preferowany kubernetes),
 • znajomość systemów zarządzania konfiguracją (preferowany Ansible),
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieciowym (mechanizmy ataków i obrony),
 • praktyczna znajomość języka programowania Python,
 • znajomość systemów baz danych,
 • doświadczenie w pracy z narzędziami do monitorowania sieci.

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • udział w nowatorskich międzynarodowych projektach we współpracy z renomowanymi światowymi ośrodkami,
 • pakiet socjalny (opieka medyczna, MultiSport, ubezpieczenie na życie),
 • możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych pasji badawczych,
 • możliwość nauki języka angielskiego i rosyjskiego w godzinach pracy,
 • dostęp do najnowszych technologii,
 • szkolenia,
 • możliwość nauki języka angielskiego.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: