Operator w Zespole Monitoringu i Wstępnego Rozpoznania w CERT Polska

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • obsługa zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • monitorowanie bieżących trendów i zagrożeń z obszaru cybersecurity,
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu w zakresie analizy i rozwiązywania zgłoszeń,
 • współpraca i kontakt z podmiotami zewnętrznymi w zakresie koordynacji obsługi incydentów,
 • praca zmianowa w trybie dyżurów.

 

Główne wymagania stawiane kandydatom to:

 • dobra znajomość technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • podstawowa znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • umiejętność szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy zespołowej,
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym,
 • chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • wrodzona ciekawość,
 • komunikatywność.

 

Mile widziane:

 • znajomość administracji systemami Windows oraz Linux,
 • umiejętność programowania w dowolnym języku na poziomie podstawowym.

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • miłą atmosferę i stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),
 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w naszym zespole,
 • elastyczny grafik (praca zmianowa),
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • dostęp do najnowszych technologii,
 • ciekawą ścieżkę kariery, możliwość awansu w strukturze zespołu / pionu,
 • bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, MultiSport).

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: